Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

xaggg

December 14 2014

xaggg
4144 3a28 500
Reposted fromusmiechprosze usmiechprosze
xaggg
2109 76f9
Reposted fromhestjapa hestjapa viausmiechprosze usmiechprosze
xaggg

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
— ,,Pacjentka z sali nr 7''
Reposted fromaynis aynis viausmiechprosze usmiechprosze
xaggg
3316 0eb9
Reposted fromiamstrong iamstrong viausmiechprosze usmiechprosze
xaggg
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
— Richard Paul Evans "Papierowe marzenia"
Reposted fromincentive incentive viausmiechprosze usmiechprosze
xaggg
Każdy przeszedł przez coś, co go cholernie zmieniło
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viausmiechprosze usmiechprosze
xaggg
Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść - wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało.

December 01 2014

Wake up early. Drink coffee. Work hard. Be ambitious. Keep your priorities straight, your mind right and your head up. Do well, live well and dress really well. Do what you love, love what you do. It is time to start living.
3913 b59b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
Sezon na 7365438112345678 herbat dziennie uważam za otwarty.
— Villain94
Reposted fromeXYZ eXYZ viaucieknijmi ucieknijmi

November 25 2014

xaggg
3451 ff85
Reposted fromDoopamina Doopamina viajag0dowaa jag0dowaa
xaggg
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 
— Lisie-piekło
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viajag0dowaa jag0dowaa
4114 be84 500
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viajag0dowaa jag0dowaa
xaggg
xaggg
3836 6305
Reposted fromoutoflove outoflove viajag0dowaa jag0dowaa
xaggg
1150 b95a
Reposted fromelskede elskede viajag0dowaa jag0dowaa
xaggg
7718 4f60
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajag0dowaa jag0dowaa
xaggg
0205 4464

November 06 2014

xaggg
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl