Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2014

xaggg
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunusual unusual
xaggg
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaunusual unusual
xaggg
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunusual unusual
xaggg

jeśli ktoś raz zdradził. oszukał lub skłamał będzie to robił dalej. jeśli nie w życiu to w twoich myślach

— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaunusual unusual
xaggg
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viaunusual unusual
xaggg
Wchodzę na zupę a tu 938131731 opisów idealnie oddających moje uczucia
— 21:58
Reposted fromoutoflove outoflove viaunusual unusual
xaggg
Myślę co moglibyśmy przez ten czas zrobić
Jest tyle kin, tyle filmów, tyle miejsc nowych
Może moglibyśmy tam pobyć,
albo zostać tu i poleżeć na podłodze
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś
Wyjść razem lub nie robić nic razem
— Pezet - Światła zgasły
Reposted fromborn2die born2die viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
5334 b3d6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
Kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
4861 9637
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
0087 6d61 500
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaucieknijmi ucieknijmi
xaggg
Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta - za słaba.
— Jerzy Andrzejewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xaggg
5600 3c29
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 04 2014

xaggg
Kiedyś chciałam dzielić z Tobą cały swój świat. Pragnęłam pokazać Ci każdy zakątek życia. Dążyłam do tego, byś zobaczył wszystko. Miałam nadzieję, że jestem wystarczająco dobra. Że jeśli chcę dać Ci świadomość poznania świata, to o wiele łatwiej będzie podarować Ci serce. I owszem, nie miałam z tym problemu. Zabrałeś je, zawładnąłeś i wyrzuciłeś w kąt. Ot tak, po prostu, jak pustą paczkę fajek, butelkę opróżnionego piwa czy miłość, według Ciebie bezużyteczną.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xaggg
Powiedz mi, jak to jest być przez długi czas sensem czyjegoś życia, a później stać się nikim?
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xaggg
Zanim zaczniesz się starać, oceń wartość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xaggg
3275 bea3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xaggg
3906 5645
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl